Het voormalige pand van bakker Strijbosch

Het pand van bakker Strijbosch

In 1832 heeft, op wat nu in Helmond de Markstraat genoemd wordt, maar toen nog met de algemene naam van de wijk Hemelrijk werd aangeduid, Godefridus Beeks een huis met een moestuin. In de registers van het kadaster wordt gezegd dat hij moezigmeester is. Logischerwijze is dit een verwijzing naar zijn grond, een moestuin. Vermoedelijk was hij dan ook groentekweker. Na het overlijden van Goort Beeks komt zijn onroerend goed in handen van zijn erfgenaam Antonetta Beeks en vervolgens aan Gerardus Hubertus van Aerssen, die eerst kapelaan was in Asten en later pastoor in Steensel.

Deze Van Aerssen verkoopt in 1871 het huis en de grond aan Peter Strijbosch (zie 'Familie Strijbosch (1)'). Deze breekt het huis af en zet er een nieuw pand neer, dat omschreven wordt als huis, bakkerij en erf. In het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw verkoopt Strijbosch een stuk van de grond. Ook laat hij het huis verbouwen. Hij blijft daar zijn bakkerijbedrijf uitoefenen. Na het overlijden van Peter in 1905, zet zijn zoon Jan de zaak in hetzelfde pand voort. In het dienstjaar 1940 wordt in het kadaster gesproken van een stichting en daarna is de omschrijving van het perceel: twee huizen, bakkerij en tuin. Jan Strijbosch blijft het pand bewonen, samen met zijn vrouw Carolina Helsper en een nicht van zijn vrouw. Deze laatste heet ook Carolina Helsper. In latere jaren verkoopt hij ook kruidenierswaren en levert bakkerijartikelen. Na het overlijden van het echtpaar Strijbosch in 1956 en 1961, erft de nicht de panden en de grond. Zij verkoopt het geheel twee jaar later aan Antonius Cornelis Colen, groothandelaar in dranken. Vanaf die tijd hebben er verschillende bars in het pand gezeten. Op het moment dat de foto gemaakt is was dat de Monacobar, nu is het Maxim. 

Het pand staat niet op de monumentenlijst, wel is het opgenomen in de in 1991 verschenen monumenteninventarisatie, waarin cultuurhistorisch interessante panden zijn beschreven. 

Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Prinses Beatrix in Asten.
Een Helmondse bruiloft
Op deze foto, daterend van 28 juli 1958, is te zien hoe burgemeester Ploegmakers de nieuwe diepvrieskluis in gebruik neemt.
Trompetter DAS 20080117
images/hourglass.png

ZOEKEN...