Wapen Asten

Wapen Asten

24 maart 1987: “Gedeeld; I in sabel drie drielingsbalken van goud en in een schildhoofd van goud drie schuinkruisjes van keel; II in zilver een ankerkruis, vergezeld van zeven turven, geplaatst twee in de bovenhoeken, vier in de hoeken van het kruis en één eronder, alles van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Geschiedenis van het wapen
Van schepenen is al sprake in 1306. In 1367 is sprake van een schepenbank van de heer.
Een schependomszegel is bekend vanaf 1446. Het betreft hier een voorstelling van "Maria-boodschap", de patrones van de parochie. Onder de voorstelling staat het wapenschild Van Cuijk, reden waarom het zegel uit de jaren vóór 1380 moet dateren. Dit zegel was in 1493 nog in gebruik. In 1523 komt een tweede zegel voor: een gekroond Mariabeeld met kind en leliestaf wordt heraldisch rechts vergezeld van het wapenschild Van Cuijk, links van het wapenschild Bacx. Een banderol geeft de tekst aan. Dat zegel was nog in het begin van de 17de eeuw in gebruik. Een derde schependomszegel is bekend vanaf 1715. Dat vertoont twee wapenschilden onder een kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels, waarboven de beeltenis van een gekroonde Maria met kind. Het is dit zegel dat de burgemeester in 1815 voor ogen stond, toen hij aan de gouverneur der provincie schreef dat hij dacht dat dit zegel oorspronkelijk dat van het nonnenklooster van Ommel, een gehucht onder Asten, was. Dit klooster, Mariaschoot, was vooral bekend door de bijzondere verering van een ivoren miraculeuze Mariabeeld. Het wapen dat bij diploma van 16 juli 1817 werd bevestigd vertoonde geen beeltenis van Maria meer. Bij Koninklijk Besluit van 24 maart 1987 nr. 18 werd het wapen van 1817 verbeterd qua compositie en kleuren.

Bron
Rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in de Regio Eindhoven [Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde, september 1996].

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Notten verspreidt zich over Zuid-Oost Brabant
40-jarig huwelijksfeest
Het voormalige pand van bakker Strijbosch
Een promotie stalletje van de "Terug naar God Dag".
images/hourglass.png

ZOEKEN...