Op de foto is te zien hoe het kruis opgebouwd is.

‘Terug naar God’-dag (3)

Na de aankomst van de hoge gasten op het MULO-terrein in Helmond voor  de Terug-naar-God Dag op 25 september 1938 werd de feitelijke opening van de manifestatie verricht door de organisator en voorzitter van het Stuw-comité de heer Snackers.

Daarna was het woord aan dr. Moller, de bekende katholieke wetenschapper. Terwijl hij zijn rede hield werd een groot kruis opgericht. Dit kruis moest de strijdbaarheid van de katholieken in de ontkerstenende maatschappij verbeelden. Verschillende organisaties plaatsten een steen met de naam van hun organisatie, waarmee ieder de bereidheid toonde om voor God te strijden. Op de foto is te zien hoe het kruis opgebouwd is. De organisaties die een steentje bijdroegen waren de standsorganisatie, vakorganisatie, jeugdorganisatie, de H. Familie, Mariacongregatie, Derde Orde, het onderwijs, de pers, de film, de radio en de sport. In het midden van het kruis kwam het motto van de dag: ‘Voor God’. Op de foto is de ladder te zien waarop de stenen naar boven werden gebracht.

Nadat allerlei organisaties via de oprichting van het kruis hun betrokkenheid hadden getoond verlieten de bisschop en de overige priesters de tribune en haalden aan de ingang van het terrein het H. Sacrament op. Terwijl de aanwezigen zongen werd het H. Sacrament onder een baldakijn en voorafgegaan door een stoet bruidjes naar het altaar gebracht, waar een pontificaal lof gehouden werd. Na het lof volgde een toespraak door de bisschop. Daarna werd door alle aanwezigen een belofte van trouw aan God afgelegd. Dit gebeurde door een samenspraak tussen een preekkoor en de aanwezigen:

spreekkoor: Dat Gij onze Schepper zijt:
volk: Gelooven wij!
spreekkoor: En daarom onze Meester zijt
volk: Erkennen wij!
spreekkoor: Dús blijven wij U trouw:
volk: Dat beloven wij!

Nadat het H. Sacrament van het veld was gedragen, verlieten alle deelnemers het terrein. Hiermee kwam een einde aan de bijeenkomst. De Zuidwillemsvaart, de krant voor Helmond en omgeving, spreekt van een prachtige geloofsmanifestatie, die door meer dan 20.000 personen bijgewoond werd.

Zie ook Terug naar God-dag (1) en (2)

bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Het Dinghuis van Deurne.
Notten verspreidt zich over Zuid-Oost Brabant
De Mater Amabilis te Asten.
Burgemeester – burgervader – Kolfschoten neemt een grote doos sigaren in ontvangst , omstreeks 1950. Foto: F. van Mierlo |collectie RHCe
images/hourglass.png

ZOEKEN...