De fonteinen van burgemeester Wijnen

De fonteinen van burgemeester Wijnen

Op woensdag 16 november 2006 werd op het Burgemeester Ruttenplein, bij het Astense winkelcomplex ’t Kompas, de replica van de leeuwenfontein van burgemeester Wijnen onthuld. Deze is gemaakt door Beeld- en Steenhouwers Atelier Joop Utens uit Echt. De oorspronkelijke fontein, die vele jaren het Koningsplein heeft gesierd, is in 1999 noodgedwongen uit het dorpsbeeld verwijderd. Ze was onherstelbaar beschadigd. Die oude fontein was in 1935 een geschenk van de inwoners van Asten aan hun geliefde burgemeester Willem Wijnen die toen zijn 25-jarig burgemeesterschap vierde.

Op de foto is te zien hoe hoog de Astenaren hun burgemeester in het vaandel hadden. Het dorp was massaal uitgelopen om Wijnen te eren en te zien hoe de burgemeester zelf de fontein met de leeuwenkoppen in werking stelde. Bewoners van het Liefdeshuis hadden de bovenste verdieping opgezocht om vanuit de ramen niets van het schouwspel te missen. De Astenaartjes die geen plaatsje vooraan hadden bemachtigd, hadden van het H. Hartbeeld hun balkon gemaakt.

Wilhelmus Josephus Wijnen (St. Oedenrode,1880) was op 6 april 1910 als burgemeester van Asten geïnstalleerd. Op zaterdag 18 mei 1935 werd zijn zilveren jubileum als burgervader gevierd; vanwege de heersende crisis soberder dan bij zijn installatie. Asten liet dit jubileum niet aan zich voorbijgaan, want alom was er lof en dankbaarheid voor het werk dat haar burgemeester in die 25 jaar verzet had. Peelbelang en Nieuws- en Advertentiebron brachten elk een feestnummer. De halve voorpagina van de Helmondse krant De Zuidwillemsvaart van 5 april was gewijd aan het jubileum en de verdiensten van Wijnen. Op 20 mei deed de krant nog uitgebreider verslag van het feest de zaterdag ervoor. Ondanks de malaise mocht dat er zijn voor een dorp van ruim 6.000 inwoners. Het was voorbereid door een feestcomité onder leiding van schoolhoofd Gerard Remery en verder bestaande uit de heren Gloudemans (secretaris), Rey (penningmeester), notaris Berger, dominee Denée en Bax. De dag van het feest werd om 8 uur begonnen met het uitsteken van de vlaggen en klokkengelui. Tussen een haag van bruidjes werd de jubilaris door de gemeenteraad, het ere- en het feestcomité de kerk ingeleid, waar om 9 uur de plechtige H. Mis begon. In de raadzaal vond om 11 uur de huldiging plaats met aansluitend een receptie tot 1 uur. Om 3 uur brachten de Astense kinderen de burgemeester en zijn echtgenote een hulde en een uur later was het aan de Astense bevolking. In de Molenstraat – nu de Burgemeester Wijnenstraat – stelden de Astense verenigingen zich op voor een defilé. Voorop speelde zíjn harmonie St. Cecilia, waarvan Wijnen voorzitter was, gevolgd door de Jonge Wacht, het Jongenspatronaat, de Sobriëtasclub, de K.J.V. en de R.K. Boerinnenbond. Fanfare Sancta Maria uit Ommel ging vooraf aan voetbalvereniging N.W.C., de R.K. Jonge Boerenstand, de R.K. Middenstandsbond en de R.K. Boerenbond. De laatste vrolijke noten werden geblazen door de Heusdense fanfare St. Antonius met in hun kielzog de R.K. Werkliedenvereniging St. Jozef en het R.K. Astens Mannenkoor. Krijgshaftig sloten de Vrijwillige Landstorm en de Astense Burgerwacht de rij.

Onmiddellijk na dit defilé volgde tegenover de burgemeesterswoning de onthulling van de leeuwenfontein, het geschenk van de Astenaren aan hun jubilerende burgemeester. “Een geschenk, dat ingevolge uw uitdrukkelijken wensch zal bijdragen tot verfraaiïng van ons dorp”, aldus comitévoorzitter Remery tijdens zijn toespraak. De fontein was gemaakt door de beeldhouwers Franssen en Van Rooij uit Eindhoven voor fl. 372,42. Astenaar Embert van Deursen had het bassin gemaakt voor fl. 128,10 en Astense ondernemers hadden kleine onderdelen geleverd; de firma B. Eysbouts de sproeier, de firma A.H. Strik-Ockhuizen voor 60 cent de bloempotten en H. v.d. Einde de verlichting. In totaal had de fontein ruim 500 gulden gekost; de replica kostte in 2005 ruim tachtig keer zoveel. Maar het feest kostte ook nog een aardige duit, zodat er meer nodig was, dan de ingezamelde fl. 421, 81. De provincie was al akkoord met een gemeentelijke bijdrage van 300 gulden. De gemeenteraad wilde echter 200 gulden meer beschikbaar stellen. “Waar intusschen echter gebleken is, dat van ALLE bevolkingsgroepen, zelfs van de behoeftige klasse, op de meest spontane wijze vrijwillige bijdragen voor het feest zijn toegevloeid, moet naar het oordeel van de raad, een gemeentelijke subsidie van slechts fl. 300,00 ten overstaan van een dergelijke vrijgevige bevolking, als een onsympathieke daad geacht worden”, aldus de gemeenteraad. Remery memoreerde in zijn toespraak aan de gulheid van de Astenaar en verplichtte die naar de toekomst. “Arm en rijk schonk gaarne zijn bijdrage voor de monumentale fontein, die nog in verre toekomst zal getuigen van de hoogachting en genegenheid, waarmede Asten’s volk voor u is bezield. Aan die verre toekomst leek dus in 1999, vanwege wanbeheer en vandalisme, een einde te zijn gekomen. Het actiecomité tot redding van de fontein onder aanvoering van Leo van Hoek kreeg nul op het rekest, maar zal met velen blij zijn, dat het burgergeschenk aan een geliefd burgemeester weer een plaats heeft gekregen in het hart van het dorp. Dat het een replica is, doet daar niets aan af.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
40-jarig huwelijksfeest
Trompetter DAS 20080117
sneeuwruimen
images/hourglass.png

ZOEKEN...