Een promotie stalletje van de "Terug naar God Dag".

“Terug naar God”-dag (1)

In de jaren dertig hadden veel katholieken, en ook veel andere christenen, het idee dat het ongeloof een steeds grotere rol ging spelen in de maatschappij. Men voelde de hete adem van het communisme in zijn nek. En wellicht ook, al wordt dat nergens gezegd, de dreiging van het nationaal-socialisme.

Veelvuldig zijn de oproepen aan christenen om niet alleen in stilte te geloven, maar ook in het openbaar te getuigen. Of zoals bisschop Diepen van ’s-Hertogenbosch het verwoordde: Zij allen moeten begrijpen, dat het geloof zonder de werken een dood geloof is en dat het geloof met de werken het leven brengt. Uitgaande van die gedachte werd op 27 december 1937 het R.K. Stuw-comité Helmond van de Actie ‘Voor God’ opgericht. In de loop van het jaar 1938 werden allerlei voorbereidingen getroffen om in de dekenaten Helmond en Asten een grote manifestatie te houden. Hoewel er door het jaar heen al verschillende acties waren, moest het hoogtepunt worden de ‘Voor God’-dag op 25 september.

De manifestatie zou gehouden worden op het MULO-terrein tussen de Goorkes Dijk en de Braaksche straat. Daar zou van ieder gezin uit de dekenaten Helmond en Asten iemand aanwezig moeten zijn. Tot de voorbereidingen voor de grote dag hoorde ook de geestelijke voorbereiding. Voor de volwassenen bestond die uit een triduum, een driedaagse gebedsoefening met iedere dag een preek. Op de eerste dag werd er gepreekt over De over de geheele wereld gepropageerde Godsontkenning en Godsonteering; de tweede dag over zelfheiliging en godsdienstverdieping; terwijl de derde dag besteed werd aan de noodzakelijkheid van deelname door de gelovigen aan godsdienstige verenigingen en katholieke actie. Het geheel werd afgesloten met een laatste opwekking tot deelname aan de Voor God-dag. De kinderen werden voorbereid op de grote dag door middel van een schoolnoveen, een negendaagse gebedsoefening, die afgesloten werd met een jeugdmis.

Alle deelnemers aan de grote manifestatie dienden op de hoogte te zijn van het programma en een overzicht te hebben van de liederen die gezongen werden. Daartoe moest iedereen een programmaboekje aanschaffen. Dit kon gebeuren in een van de stalletjes die in de stad waren neergezet. Op de foto hierboven ziet U een van deze stalletjes.

Zie ook de ‘Terug naar God’-dag 2 en (3)

bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Een processie.
Het voormalige pand van bakker Strijbosch
Op de foto zien we burgemeester Moons in het lichte pak, uiterst rechts directeur Domensino, fotograaf onbekend.
Bouw Theo Driessen Instituut
images/hourglass.png

ZOEKEN...