Steenweg Helmond

Steenweg 48-50 Helmond

Deze panden aan de Helmondse Steenweg, die één geheel lijken te vormen, behoren tot de oudste in de omgeving.

Ze zijn bijvoorbeeld ouder dan de in zijn oude luister herstelde Scalabioscoop. Ze kunnen bogen op een meer dan 120 jaar lange geschiedenis. In de panden is sinds 1942 Van Oorschot Goed Wonen gevestigd.

In 1830, toen het kadaster goed werd opgezet, waardoor de ontwikkeling van het eigendom van grond goed te volgen is, was dit pand en de omgeving in handen van Pieter Dekkers. Hij was landbouwer, maar had op zijn grond, die uit meerdere percelen bestond, al verschillende huizen staan. Na het overlijden van Pieter Dekkers verkopen zijn kinderen op 28 januari 1860 het hele stuk met de huizen aan Peter Johannes Hermans. Hermans is een koopman. Hij woont aan de haven in Helmond, waar zijn vrouw een herberg leidt. De handelsactiviteiten van Hermans hebben vermoedelijk te maken met de scheepvaart op de Zuid-Willemsvaart. Dit leid ik af uit het feit dat Hermans als zijn medekoper in 1860 Jacobus Staal noemt. Deze Staal is beurtschipper op de Zuid-Willemsvaart. Waarschijnlijk noemt Hermans Staal slechts als mede-eigenaar omdat hij er geld in gestoken heeft. In het kadaster staat Hermans als enige eigenaar vermeld. 

De aankoop is vermoedelijk slechts bedoeld als belegging en voor verhuur. Tijdens het leven van Hermans gebeurt er niets met de panden. Hij gebruikt ze slechts enkele keren als onderpand als hij contant geld nodig heeft en een lening opneemt. Na zijn overlijden in 1876 verandert dat. Zijn weduwe en zijn kinderen breken in 1882 de bestaande panden af en bouwen er de grotere panden die nu huisnummer 48/50 hebben en bovendien, gezien vanaf de Steenweg links daarvan, een serie arbeiderswoningen die de naam Rust Roest krijgen. Rust Roest heeft in 1982 nog het honderdjarige bestaan gehaald, maar de huizen zijn nu al vele jaren weg. Kort na de bouw, in het kadaster staat als dienstjaar 1885, maar de echte overdracht kan hier een of twee jaar van afwijken, komen de huizen in handen van Wilhelmus van Asten. In 1894 volgt verkoop aan Albert Kuijpers. Na dienst overlijden is zijn weduwe Christina Theodora Plencker eigenares. Zij verkoopt de panden in 1906 aan fabrikant Johannes Gerardus Snijder. Die doet de huizen in 1922 weer over aan Antonius Wilhelmus van Thiel waarna de Robur, voorheen de Gebroeders Van Thiel, eigenaar wordt. In 1971 wordt Bernard van Oorschot de eigenaar en in 1985 Hein van Oorschot. Let wel, dit is nog altijd volgens het kadaster en de jaren die daar genoemd worden zijn de jaren waarin de aantekening in het register is gemaakt. De werkelijke overdracht kan eerder zijn geweest.  

Op de foto, die van rond 1900 dateert, is rechts het pand van Van Oorschot te zien. De panden daarnaast vormen samen Rust Roest. Hoewel de woorden niet leesbaar zijn, valt op de foto nog wel te onderscheiden dat er een tekst staat net onder de dakgoot. Ook duidelijk is dat na Rust Roest de bebouwde kom van Helmond ophield. Daarachter begonnen de buitendreven met hoge bomen. Aan de rechterkant van het pand van Van Oorschot ligt ook nu nog de Nagelsteeg. Tot 1920 heette dit steegje 4e Slop aan de Steenweg. Toen in dat jaar de gemeente overging tot naamgeving voor de stegen in Helmond, was een passende naam snel gevonden. Het steegje leidde naar een aantal woningen waar arbeiders van Van Thiel woonden.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Een processie.
Bevrijdingsfeest.
40-jarig huwelijksfeest
images/hourglass.png

ZOEKEN...